powrót do mapy Rzeczpospolitej Rzeczpospolita - część północno-zachodnia mapa polityczna 2000 roku
Śląsk Małopolska
Gorgany, Czarnohora, Stanisławowskie
Rzeczpospolita - część południowo-wschodnia
mapa administracyjna w II Rzeczypospolitej mapa administracyjna Kresów II Rzeczypospolitej
ŚLĄSK, MAŁOPOLSKA
ŚLĄSK, MAŁOPOLSKA