powrót do mapy Rzeczpospolitej Inflanty mapa polityczna w 2000 roku
Rzeczpospolita - czę¶ć północno-zachodnia
Wileńszczyzna, Połockie, Mohylewskie Smoleńskie
Polesie Czernichowskie
mapa administracyjna Rzeczypospolitej Rzeczpospolita - część południowo-wschodnia mapa administracyjna Kresów II Rzeczypospolitej