powrót do mapy Rzeczpospolitej Rzeczpospolita - część północno-wschodnia mapa polityczna w 2000 roku
Rzeczpospolita - część południowo-zachodnia
Wołyń Ukraina zadnieprzańska
Podole, Mołdawia Dzikie Pola
mapa administracyjna Rzeczypospolitej mapa administracyjna Kresów II Rzeczypospolitej