powrót do mapy Rzeczpospolitej Śląsk mapa polityczna 2000 roku
Gorgany, Czarnohora, Stanisławowskie
mapa administracyjna Rzeczypospolitej mapa administracyjna Kresów II Rzeczypospolitej