powrót do mapy Rzeczpospolitej mapa polityczna w 2000 roku
Wileńszczyzna, Połockie, Mohylewskie
mapa administracyjna w Rzeczypospolitej Mazowsze i Podlasie mapa administracyjna Kresów II Rzeczypospolitej