Podole
 I Rzeczpospolita
 Bracławskie

 OLHOPOL
inaczej Olgopol, Hołepole
ukr. ОЛЬГОПІЛЬ


Bracławskie (I RP) - BAŁTA
 mapa 1:75 000 
PN -  ZACH
Basztanków, Francuzka, Grabowa, Obodówka, PopieluchY

PN -  WSCH
Berszada, Czeczelnik, Kosarzyńce, Mańkówka, Olgopol

PD -  ZACH
Bursztyn, Krutyje, Raszków, Rybnica, Woronków

PD - WSCH
Bałta (Józefgród), Księdzówka, Lubomirka, Okny

Miejscowość przy ujściu rzeki Roguski do Sawranki, w bezpośrednim sąsiedztwie Czeczelnika, 295 km na wschód od Kamieńca Podolskiego, 33 km na północ od Bałty.

Obok Olhopola znajdował się wielki, zarośniety staw, ciągnący się do miasteczka Piszczany, nad brzegami którego okoliczni mieszkańcy chronili się podczas napadów tatarskich i hajdamackich.

Olhopol powstał na miejscu wsi Roguszki czeczelnickiej, należącej kiedyś do Lubomirskich, nabytej przez rząd carski i nadanej feldmarszałkowi Gudowiczowi (1797). Dzięki jego staraniom przeniesiono tu z Czeczelnika siedzibę władz powiatowych guberni wozniesieńskiej (później podolskiej).

W 1876 roku liczył 7 tys. mieszkańców, w tym 80% Ukraińców, 15% Żydów i 3% Polaków. W miasteczku znajdowały się murowane: cerkiew p.w. św. Michała (1861), synagoga oraz szpital.

Od 1991 miasto w obwodzie winnickim niepodległej Ukrainy.


Wydrukuj stronę