powrót do mapy Rzeczpospolitej Inflanty mapa polityczna w 2000 roku
4 czę¶ci Rzeczypospolitej mapa prowincji mapa wojewódzka mapa wirtualna Litwa, Prusy Książęce
Smoleńskie
mapa administracyjna w Rzeczypospolitej Polesie mapa administracyjna Kresów II Rzeczypospolitej