powrót do mapy Rzeczpospolitej Inflanty mapa polityczna w 2000 roku
4 części Rzeczypospolitej mapa prowincji oglądasz mapę wojewódzką mapa wirtualna Żmudź
Połockie
mapa administracyjna w Rzeczypospolitej Wileńszczyzna południowa mapa administracyjna Kresów II Rzeczypospolitej