powrót do mapy Rzeczpospolitej Wileńszczyzna południowa mapa polityczna w 2000 roku
4 czę¶ci Rzeczypospolitej mapa prowincji mapa wojewódzka mapa wirtualna Podlasie północne
Białoru¶
mapa administracyjna w Rzeczypospolitej Poleskie mapa administracyjna Kresów II Rzeczypospolitej