powrót do mapy Rzeczpospolitej Wołyń wschodni - część północna mapa polityczna w 2000 roku
4 części Rzeczypospolitej mapa prowincji mapa wojewódzka mapa wirtualna Podole - Tarnopolskie,
część północna
mapa administracyjna w Rzeczypospolitej Podole - Bracławskie mapa administracyjna Kresów II Rzeczypospolitej