powrót do mapy Rzeczpospolitej Wołyń mapa polityczna w 2000 roku
4 części Rzeczypospolitej mapa prowincji mapa wojewódzka mapa wirtualna Gorgany, Czarnohora, Stanisławowskie
Podole Bracławskie
Czarnohora, Mołdawia Besarabia
Ukraina prawobrzeżna
mapa administracyjna w Rzeczypospolitej