powrót do mapy Rzeczpospolitej Podole - Tarnopolskie - cz. północna mapa polityczna w 2000 roku
4 części Rzeczypospolitej mapa prowincji mapa wojewódzka mapa wirtualna Gorgany
Podole - Bracławskie
mapa administracyjna w Rzeczypospolitej Czarnohora, Mołdawia mapa administracyjna Kresów II Rzeczypospolitej