Pałac Kiryła Rozumowskiego w Baturynie www.artukraine.com

 Czernihowskie
 I Rzeczpospolita
 BATURYN

Miejscowość nad rzeką Sejm. Król Stefan Batory (1575) organizując Kozaków w sotnie i pułki założył tu miasto jako siedzibę hetmanów zaporoskiego wojska, dając mu swoje imię.

Zajęty przez wojska carskie (1654) po unii perejesławskiej, przyłączającej Ukrainę do Rosji do Rzeczpospolitej już nie powrócił.

Baturyn był następnie (1669-1708) - do czasu likwidacji resztek autonomii Kozacczyzny (wyznaczoną przez cara Aleksego Michjłowicza) rezydencją hetmanów kozackich, wśród nich Iwana Mazepy.

W 1708 roku Mazepa umocnił silnie Baturyn jako swoją siedzibę, budując wały ziemne. Zgromadził też znaczne zapasy dla sojuszniczej armii szwedzkiej Karola XII.

Dowodzący obroną pułkownik kozacki Cziecziel nie doczekał się jednak szwedzkiej pomocy. Zdobyty po oblężeniu Baturyn został spalony przez carskie wojska (1708) pod wodzą Aleksandra Mienszykowa z rozkazu Piotra Wielkiego. Mienszykow otrzymał później miasto z nadania carycy Katarzyny I.

Ostatni hetman kozacki - Kirył Rozum (1750-64), obdarzony za sprawą swego brata - Aleksego (faworyta carycy Elżbiety) szlachectwem i tytułującego się odtąd hrabią Cyrylem Rozumowskim otrzymał Baturyn (1764) w dziedziczne władanie od Katarzyny II i zbudował tu swój pałac (1799-1803).

Od 1991 wieś w rejonie bachmaczskim obwodu czernichowskiego Ukrainy,


Wydrukuj stronę