powrót do mapy Rzeczpospolitej 4 części Rzeczypospolitej mapa prowincji mapa wojewódzka
 Czernihowskie (I RP) 
 województwo czernihowskie I Rzeczypospolitej 
(utracone w 1686)