powrót do mapy Rzeczpospolitej Inflanty mapa polityczna w 2000 roku
Wileńszczyzna, Połockie, Mohylewskie
Smoleńskie Smoleńszczyzna
M¶cisławskie Briańskie
mapa administracyjna w Rzeczypospolitej Czernichowskie, Siewierskie mapa administracyjna Kresów II Rzeczypospolitej