powrót do głównej mapy Rzeczypospolitej mapa polityczna w 2000 roku
Inflanty oglądasz mapę Inflant Polskich mapa wirtualna
mapa administracyjna  Rzeczypospolitej mapa administracyjna Kresów II Rzeczypospolitej