powrót do mapy Rzeczpospolitej mapa polityczna w 2000 roku
Estonia zachodnie, Ozylia Estonia wschodnia
Kurlandia i Semigalia Inflanty polskie
mapa administracyjna Rzeczypospolitej Rzeczpospolita - część północno-wschodnia mapa administracyjna Kresów II Rzeczypospolitej

Inflanty,inflanckie,

Inflanty,inflanckie

Inflanty,inflanckie,