Twierdza Wysoki Herman w Narwie
Fot. Buzar NARWA

Nigdy nie należąca do Rzeczpospolitej Narwa odegrała jednak w jej historii istotną rolę.

Założona w XIII w. przez Duńczyków, zajęta i spalona (1294) przez wojska księstwa Nowogrodu. Od 1346 pod panowaniem Zakonu Kawalerów Mieczowych.

Zajęta przez Iwana Groźnego Narwa miał umożliwić państwu moskiewskiemu bezpośredni dostęp do Bałtyku. Od czasu zdobycia stała się głównym portem zaopatrującym Moskwę w broń i wojsko. W latach 1558-1581 okupowana przez Rosję, później Szwecję.

Podczas III wojny północnej (1700) w bitwie pod Narwą Piotr I pokonał wojska Szwecji. W 1704 Narwę ponownie zajęli Rosjanie.

30 sierpnia 1704 roku w Narwie Rzeczpospolita (zwolennikami Augusta II) zawarła traktat z Rosją, oficjalnie przystępując do wojny ze Szwecją.

Od 1919 w granicach niepodległej Estonii, do której powróciła po okupacji sowieckiej (1940-41, 1945-91).

Zachował się zamek z XIII-XV wieku, fragmenty XIV wiecznych murów miejskich, ratusz (XVII w.), domy mieszkalne i kamienice (XVI, XVII w.)


Wydrukuj stronę