Krzyżacki dom zakonny w Windawie
Zamek, dawny krzyżacki dom zakonny w Windawie
fot. Zamki Łotwy
Fot. www.ventspils.lv
Pokaż na mapie

 Kurlandia
 I Rzeczpospolita
 WINDAWA
łot. Ventspils, niem. Windau

Duży, nie zamarzający port morski u ujścia rzeki Windawy do Bałtyku. Miasto założone (1242) przez Kawalerów Mieczowych, w 1378 uzyskało prawa miejskie. Do dziś stoi tu zamek - krzyżacki dom zakonny (1290), przebudowany w XIX w. na więzienie.

Wraz z cała Kurlandią w 1561 roku przyłączyło się do Rzeczypospolitej. Windawa została zdobyta przez Szwedów (1621?) po pokoju w Nystad (1721) kończącym III wojną północną do 1918 okupowana przez Rosjan.

Gdy w czerwcu 1824 roku władze Królestwa Polskiego i Rosji, za aprobatą cara Aleksandra I podjęły realizację pomysłu wyprowadzenia handlu wiślanego do Bałtyku, poza granice Prus, poprzez budowę kanałów Narew-Niemen i Niemen-Windawa, właśnie Windawa miała stać się głównym portem Królestwa Polskiego, powstałego na Kongresie Wiedeńskim. Inż. Ignacy Prądzyński (później generał w Powstaniu Listopadowym) rozpoczął wówczas budowę ponad 100 kilometrowego kanału Augustowskiego (1824-38), który połączył Biebrzę z Niemnem. Pozostała część projektu po upadku powstania nie została zrealizowana i kanał nigdy nie został w pełni wykorzystany.

Od 1918 do 1940 i od 1991 miasto w niepodległej Łotwie. Okupowane 1940-1941 i 1945-1990 przez Związek Sowiecki, 1941-1945 przez Niemcy.


Wydrukuj stronę