Birsztany, Dom kąpielowy
Birsztany, Dom kąpielowy
XIX-wieczny rysunek Podbielskiego według szkicu Władysława Syrokomli
Tygodnik Ilustrowany, 1861 rok
Birsztany, rysunek XIX w.
Birsztany
XIX-wieczny rysunek Podbielskiego według szkicu Władysława Syrokomli
Tygodnik Ilustrowany, 1861 rok
Widok na Birsztany z Góry Zamkowej
Widok na Birsztany z Góry Zamkowej
XIX-wieczny rysunek z książki Zygmunta Glogera
Dolinami rzek Niemen, W 27 lat później
Birsztany, kościół p.w. św. Antoniego
Birsztany, neogotycki kościół p.w. św. Antoniego z pocz. XX wieku
fot. Elżbieta Bulińska

 Trockie
 I Rzeczpospolita
 BIRSZTANY
lit. Birstonas

Miejscowość w jednym z sześciu wielkich zakoli Niemna, 40 km od na południe od Kowna.

W XIV w. istniał tu drewniany gród litewski, atakowany (1382) przez Krzyżaków i wymieniony w kronice Wiganda (1394) jako Birstein. Po 1410 roku wielki książę Witold wybudował tu dworek myśliwski. Grodzisko powstało na stromym wzniesieniu (Górze Zamkowej) i było doskonałym punktem widokowym na dolinę Niemna. Łowy grubej zwierzyny odbywały się w zakolu Niemna, nazywanym Zwierzyńcem.

Zimą 1475 roku, uciekając przed morową zarazą, schronił się w Birsztanach król polski Kazimierz Jagiellończyk z królową Elżbietą oraz synami - Janem Olbrachtem i świętym Kazimierzem.

Od 1846 roku zaczęto tu budowę zakładów leczniczych z drewnianymi willami. Dzięki staraniom właściciela hrabiego Józefa Tyszkiewicza Birsztany uzyskały (1870) status uzdrowiska. Latem tego roku gościł w Birsztanach Władysław Syrokomla.

Więcej informacji:

Zygmunt Gloger, Dolinami rzek Niemen. W 27 lat później. (Dzienniczek podróży po Niemnie od Kowna do Jurborga).


Wydrukuj stronę