Koszedary, widok ogólny
Koszedary, widok ogólny
fot. Portal miasta Kaišiadorys (lit.)
Katedra w Koszedarach
Katedra w Koszedarach

 Trockie
 I Rzeczpospolita
 LITWA

 KOSZEDARY
lit. Kaišiadorys

Miejscowo¶ć w lesistej okolicy, pomiędzy Kownem (36 km) i Wilnem. Maj±tek ziemski w drugiej połowie XIX wieku stanowił (wraz z Władykiszkami) własno¶ć rodziny Roemerów (od 1876 Eugeniusza Roemera). W 1866 roku mieszkało tu 29 mieszkańców.

Rozwój miejscowo¶ci przyspieszyło usytuowanie w Koszedarach stacji kolejowa przy linii Wilno - Kowno. PóĽniej poprowadzono st±d linię kolejow± przez Kiejdany do Szawli.

Od 1918 roku w granicach niepodległej Litwy Pomiędzy Koszedarami a Kownem powstał wówczas obóz-więzienie w Prawieniszkach.

Od 1926 roku Koszedary s± siedzib± nowo utworzonej diecezji na Żmudzi.

W styczniu 1930 roku w poczekalni III klasy na dworcu kolejowym w Koszedarach doszło do publicznego s±du nad Władysławem Jagiełł±, królem polskim, wielkim księciem litewskim. Występuj±cy w imieniu ludno¶ci powiatu trocko-koszedarskiego oskarżyciel zaż±dał dla króla kary ¶mierci i wykre¶lenia jego imienia z historii Litwy.

Choć "s±d" bardziej przypominał kabaret, jego werdykt zdaje sie obowi±zywać na Litwie do dzisiaj. Założyciel jednej z najpotężniejszej dynastii w Europie, twórca unii polsko-litewskiej, która oddaliła od Litwy groĽbę stałych najazdów krzyżackich został uznany przez Litwinów za zdrajcę i wymazany z pamięci. Chwałę zwycięstwa pod Grunwaldem (lit. Żalgiris) przypisuje się wył±cznie wielkiemu księciu Witoldowi, nieraz całkowicie pomijaj±c udział w bitwie wojsk polskich.

podczas okupacji sowieckiej (1944-91) zbudowano tutaj elektrownię (1958-78) hydroakumulacyjn±.

Obecnie Koszedary s± miastem rejonowym (powiatowym) okręgu kowieńskiego i licz± 10 tys. mieszkańców. W powiecie koszedarskim żyje niespełna 400 Polaków (1% ludno¶ci).