Pałac Massalskiego
Pałac Massalskiego
fot. Elżbieta Bulińska
Kowno, Kościół jezuicki p.w. św.Franciszka Ksawerego, widok współczesny
Kowno, Kościół jezuicki p.w. św.Franciszka Ksawerego, widok współczesny
fot. Elżbieta Bulińska
Kościół jezuicki w Kownie
Kościół jezuicki w Kownie
fragment rysunku
Napoleona Ordy, ok. 1880

 Trockie
 I Rzeczpospolita
 Litwa
 KOWNO XVI-XX wiek

łac. Cavonia, lit. Kaunas, niem. Ritterswerde, Gotteswerder, Kauen

część 2, część 1

Wygnany chan ordy kipczackiej Szach-Achmet, był goszczony w Kownie przez Aleksandra po przyjeździe z Trok i tutaj też zmarł (1506).

Dzięki kolejnym przywilejom Zygmunta Starego (1507, 1508, 1540, 1541) i Zygmunta Augusta (1547, 1558) Kowno szybko się rozwijało.

Jesienią 1562 roku król Zygmunt August prowadził w Kownie zakończone sukcesem rozmowy z Janem Wazą, księciem Finlandii, bratem króla Szwecji Eryka w sprawie małżeństwa siostry króla - Katarzyny Jagiellonki z królem Erykiem. Z tego związku narodził się później przyszły król Polski Zygmunt III Waza (1566-1632).

W mieście osiadło sporo przybyszów z Prus, co przyczyniło się do szerzenia się nowej wiary. W 1584 roku protestanci kowieńscy posiadali własny zbór i drukarnię.

Także rządy pierwszych Wazów, jak w całej Rzeczypospolitej zapewniały szybki rozwój Kowna.

Na miejscu spalonego wcześniejszego kościoła Aleksander Massalski, marszałek kowieński, wojewoda miński ufundował kościół p.w. św. Trójcy i murowany klasztor dominikanów (1624-34)

W gotycko-renesansowym kościele znajduje się cudowny obraz Matki Bożej.

"Pałac Massalskiego", główny budynek (1635) klasztoru dominikańskiego , połączony piętrowym łącznikiem z kościołem. Klasztor skasowali Rosjanie (1864) po powstaniu styczniowym, powstało tu seminarium duchowne, a kościół stał się świątynią parafialną.

Ks. Albrecht Stanisław Radziwiłł dokonał renowacji ratusza kowieńskiego (1638). Kowno zostało siedzibą komory celnej

Konstytucja Sejmu Rzeczypospolitej (1647) ponowiła przywilej składu dla Kowna dla wszystkich towarów spławianych Niemnem do Królewca.

W 1642 r. jezuici, bracia Albert (Wojciech), Kazimierz i Piotr Kojałowiczowie właściciele kamienicy przy rynku, zapisali ją zakonowi jezuitów. Urządzili w niej kaplicę i klasztor. Rozpoczęto budowę (1666) barokowego kościoła p.w. św. Franciszka Ksawerego. Później wybudowano (1761-68) dwukondygnacyjny klasztor i kolegium jezuickiego.

Jędrzej Skorulski, marszałek kowieński sprowadził do miasta zakon benedyktynek, fundując klasztor.


W pobliskim Pożajściu zachował sie XVII-wieczny zespół klasztorny (dawniej Kamedułów).

część 1

Więcej informacji: Opis zabytków - strona Elżbiety Bulińskiej


Wydrukuj stronę