Widok ogólny Mariampola na początku XX wieku
Kościół św. Michała Archanioła (1824)
fot. Elżbieta Bulińska
Kościół ks. marianów, wnętrze
fot. Elżbieta Bulińska

 Trockie
 I Rzeczpospolita

 MARIAMPOL
lit. Marijampole, sow. [1956-1989/90] Kapsukas

Miejscowość nad rzeką Szeszupą. W pobliżu wsi Poszeszupy (lit. Paszaszupis) powstał dwór (1717), obok którego zaczęło rosnąć miasteczko nazywane (od 1736) Staropolem.

Sprowadzeni jeszcze przez królową Bonę marianie zbudowali (1750) kościół i klasztor, przy którym niebawem powstała druga osada - Mariampol.

Prawa miejskie miejscowość otrzymała w 1792 r. Z czasem Staropole i Mariampol połączyły się w jedno miasto.

Po zagarnięciu tych terenów przez Rosję (1795) w III rozbiorze w wyniku wzmożonej rusyfikacji marianie zostali wypędzeni z miasta, a ostatni z nich zmarł w 1898.

W kościele św. Michała Archanioła (1824) znajduje się kaplica z grobem bł. Jerzego Matulewicza (1871-1927), który urodził się w oddalonej od Mariampola o 5 km wiosce Lugine (Kidoliszkie). a w Mariampolu skończył gimnazjum. Tu wreszcie otrzymał 28 października 1918 od Achille Rattiego (późniejszego papieża Piusa XI) oficjalną wiadomość o nominacji na biskupa - ordynariusza wileńskiego.

"Z urodzenia i przekonań Litwin, z wychowania Polak" (jak go wspominał kardynał Kakowski) był w latach 1918-25 biskupem wileńskim, potem arcybiskupem, wizytatorem apostolskim Litwy i generałem zakonu marianów. Został beatyfikowany (1987) przez Jana Pawła II.

Obok kościoła znajduje się były klasztor marianów z lat 1783-1795.

Więcej informacji:

Warmińska Piesza pilegrzymka do Ostrej Bramy
Bł. Jerzy Matulewicz


Wydrukuj stronę