Pacunelki w filmie Potop Jerzego Hoffmana
Pacunelki w filmie "Potop" Jerzego Hoffmana

 Księstwo
 Źmudzkie
 I Rzeczpospolita
 Pacunele
lit. Pociūnėliai

Miasteczko (obecnie osada) w powiecie szawelskim, nad rzeką Laudą (Gordówką ?), przy linii kolejowej Wilno - Szawle, zwane stolicą Laudy, zaścianek szlachecki.

W sienkiewiczowskiem "Potopie", w 1655 roku w Pacunelach w domu Pakosza Gasztowta kwaterował pułkownik Michał Wołodyjowski, który leczył tu rany, zadane mu przez Rosjan pod Cybichowem.

Z Pacuneli wyruszył na czele laudańskiej szlachty do Lubicza, aby Oleńkę odbić z rąk Kmicica.

W Pacunelach wznosił się drewniany kościół p.w. św. Jana. Coroczny odpust 24 czerwca, słynął "ze zjazdu przepięknych laudanek". Mniejszy odpuyst św. Marcina połączony był z jarmarkiem, znanym ze sprzedaży koni. Działała tu szkoła ludowa (filia szkoły w Bejsagole)

Od 1991 roku osada w rejonie (powiecie) Szawle niepodległej Litwy


Gasztowtowie siedzieli w Pacunelach; panny ich słynęły pięknością, tak iż w końcu wszystkie gładkie dziewczęta w okolicy Krakinowa, Poniewieża i Upity pacunelkami nazywano.

Henryk Sienkiewicz
Potop,
tom I, wstępWydrukuj stronę