Raudań-zamek
Raudany (Raudań), zamek
rys. Napoleona Ordy (ok.1880)
Zamek w Raudaniach
Zamek w Raudaniach www.elona.nl
Zamek w Raudaniach
Zamek raudański www.elona.nl
Rawdań-zamek

fot. Qomputor Education (Szwecja)

 Księstwo
 Żmudzkie
 I Rzeczpospolita
 RAUDANY
inaczej Raudań, Rawdań, Rawdanie, lit. Raudone, niem. Bayersburg

Miejscowość na prawym brzegu Niemna w centrum Żmudzi. Komtur krzyżacki, Henryk bawarski wzniósł tu drewniany (?) zamek Beierburg/Bayersburg, przy oblężeniu którego poległ (1339) dziad Władysława Jagiełły, wielki książę litewski Giedymin. Przez długi czas sądzony, że został pochowany w sąsiedniej Wielonie.

Murowany zamek z czerwonej cegły zwany po litewsku Raudonas (czerwony) zbudował go wielki mistrz zakonu krzyżackiego Ludolf Koenig von Weitzau (1343).

W 1384 roku zamek zdobyli Litwini pod wodzą księcia Witolda.

Raudany powróciły do wspólnego państwa polsko-litewskiego po pokoju toruńskim, kończącym Wielką Wojnę (1411).

Raudany został nadane przez króla Zygmunta Augusta Kryspinowi (Kryszpenowi) Kirszensteinowi, handlującemu drewnem, który przebudował zamek w stylu renesansowym.

Po zagrabieniu Raudan przez Rosję w III rozbiorze Rzeczpospolitej (1795) majątek otrzymał jeden z inicjatorów rozbioru, faworyt carycy Katarzyny II, Płaton Zubow. Jego córka przebudowała zamek na początku XIX wieku w stylu neogotyckim. Wówczas wzniesiono wyniosłą, 33-metrową wieżę górującą nad okolicą. Została zniszczona podczas II wojny światowej (1944) i później odbudowana.

W XIX wieku zamek ponownie przebudowany na rezydencję pałacową w stylu pseudoklasycznym przez ówczesnego właściciela Fario de Castro.

Od 1991 roku miejscowość w rejonie jurborskim niepodległej Litwy.

Więcej informacji:

Zygmunt Gloger, Dolinami rzek, W 27 lat później. (Dzienniczek podróży po Niemnie od Kowna do Jurborga)


Wydrukuj stronę