powrót do mapy Rzeczpospolitej 4 części Rzeczypospolitej mapa prowincji mapa wojewódzka
 TROCKIE (II RP) 
 część województwa wileńskiego
 I Rzeczypospolitej 
 pozostała poza granicami
II Rzeczyposplitej 
(utracona 1795) 
powrót do mapy Rzeczpospolitej 4 części Rzeczypospolitej mapa prowincji mapa wojewódzka