Wilkowiszki, rynek, widok z początku XX wieku
Wilkowiszki, rynek
widok z początku XX wieku
Wilkowiszki, panorama, 
widok z początku XX wieku
Wilkowiszki, panorama
widok z początku XX wieku
Wilkowiszki po zniszczeniach II wojny światowej
Wilkowiszki po zniszczeniach II wojny światowej
Wilkowiszki,
Wilkowiszki, "Dwór Napoleona", w którym zatrzymał się (1812) cesarz Francuzów

Kościół w Wilkowiszkach, widok z XIX wieku
Kościół w Wilkowiszkach
widok z XIX wieku
Wilkowiszki, katedra (od 1926 roku) p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
Wilkowiszki, katedra (od 1926 roku)
p.w. Nawiedzenia
Najświętszej Maryi Panny www
Wilkowiszki, pałac, obecnie muzeum
Wilkowiszki, pałac, obecnie muzeum

 Trockie
 I Rzeczpospolita
 WIŁKOWISZKI
(WYŁKOWYSZKI)
lit. Vilkaviskis, Vilkovishok, Volkovyshki
hebr. וילקובישק (Vilkaviskis)

Miejscowość przy ujściu rzeki Wiłkowyi do Szejmeny (dopływu Szyrwinty, uchodzącej dalej do Szeszupy), 21 kmilometrów na północny zachód od Mariampola, 350 kilometrów od Warszawy, przy drodze z Kowna do Wierzbołowa.

Stara osada leśna w Puszczy Preńskiej. Jan Pac, starosta preński ufundował tu (1620) drewniany kościół p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.

Dzięki staraniom Krzysztofa Zygmunta Paca, król Jan Kazimierz nadał Wilkowiszkom prawa miejskie (1660). Nadanie zatwierdził (1697) król August II, który nadał też miastu herb - pąsową lilię na błękitnym polu.

Miasto zostało zagarnięte przez Prusy w II rozbiorze (1793) i do Rzeczypospolitej już nie powróciło.

Podczas powstania kościuszkowskiego (1794) oddział gen. Chlewińskiego został tu rozbity przez Prusaków.

Wilkowiszki zostały zagarnięte w III rozbiorze Rzeczypospolitej (1795) przez Prusy.

W 1800 roku liczyły 1,8 tys. mieszkańców. W mieście stacjonował szwadron husarów pruskich.

19-23 czerwca 1812 roku, podczas wojny z Rosją, w dawnej rezydencji starostów zatrzymał sie podążający dalej do Kowna cesarz Francuzów Napoleon Bonaparte. Tu znajdowała się przez parę dni główna kwatera wojsk napoleońskich.

Murowany, dwuwieżowy kościół katolicki i kościół ewangelicki zostały wzniesione w połowie XIX wieku.

W 1857 roku Wilkowiszki liczyły 5,5 tys. mieszkańców, w tym ponad 80% Żydów.

Od 1918 roku miasto na terenie niepodległej Litwy. Od 1926 roku Wilkowiszki są siedzibą diecezji katolickiej, obejmującej miejscowości na lewym brzegu Niemna: Mariampol, Szaki, Olitę, Łoździeje. Wilkowiszki liczyły 7,5 tys. mieszkańców (1939), w tym 45% Żydów.

Po okupacji sowieckiej (1940-41) zostały zajęte 22 czerwca 1941 roku, w pierwszym dniu wojny sowiecko-niemieckiej przez Niemców. 28 lipca 1941 roku Niemcy wymordowali pierwszych 900 Żydów. Pozostałych stłoczono w przerażającyh warunkach w getcie. Większość jego mieszkańców została wymordowana 24 września 1941 roku - dzień po żydowskim święcie Rosh Ha - Shanah (Nowego Roku). Wojnę przeżyło zaledwie kilku żydowskich mieszkańców Wilkowiszek.

Po ponownej okupacji sowieckiej (1944-91) miasto powiatowe niepodległej Litwy.


Wydrukuj stronę