Wodokty w filmie Potop w reżyserii Józefa Hoffmana
Wodokty w filmie Potop w reżyserii Józefa Hoffmana
Dworek Billewiczów w Wodoktach w filmie "Potop" w reżyserii Józefa Hoffmana


 Trockie
 I Rzeczpospolita
 Wodokty

Zaścianek w gminie Krakinów w powiecie poniewieskim, między rzekami Szoją i Laudą (dopływem Niewiaży). W "Potopie'Henryka Sienkiewicza siedziba dworu Oleńki Billewiczównej.

Tu Oleńka poznała w styczniu 1655 roku Andrzeja Kmicica, chorążego orszańskiego, przeznaczonego jej testamentem dziadka Herakliusza Billewicza na męża. Tu narodziło się między nimi uczucie.

Obecnie Wodokty to wioska w rejonie Poniewież niepodległej Litwy.{W 1657 roku-przyp.red] "Oleńka siedziała od niejakiego czasu w Wodoktach z Anusią Borzobohatą i miecznikiem. Pan Tomasz do swoich Billewicz się nie spieszył, raz dlatego, że były spalone, a po wtóre, że mu milej było przy dziewczynach niż samemu. Tymczasem przy pomocy Oleńki zagospodarowywał Wodokty.
Panna zaś chciała jak najlepiej zagospodarować Wodokty, te bowiem miały wraz z Mitrunami stanowić jej wiano klasztorne, inaczej mówiąc, przejść na własność zakonu benedyktynek, u których w sam dzień przyszłego Nowego Roku zamierzała biedna Oleńka rozpocząć nowicjat."

Po latach, jesienią 1668 roku, gdy w Wodoktach Oleńka i Andrzej Kmicicowie spodziewali się narodzin pierwszego dziecka przybył tu pan Charłamp z relacją o rozpaczy Michała Wolodyjowskiego po nagłej śmierci Anusi Borzobohatej Krasieńskiej.

Henryk Sienkiewicz
Potop,
tom III, rozdział 22


Wodokty

Wodokty

Wodokty

Wodokty


Wydrukuj stronę

Wodokty

Wodokty

Wodokty

Wodokty