Księga poszukiwań woj. Lwowskiego

Dochód z klikania w reklamy przeznaczony na utrzymanie strony i przyspieszenie jej wczytywania.

::Bełz :: Rzecz-pospolita.com :: RZECZPOSPOLITA WIRTUALNA ::Bełz Księga poszukiwań woj. Lwowskiego

Dochód z klikania w reklamy przeznaczony na utrzymanie strony i przyspieszenie jej wczytywania.

Pozostałości murów obronnych - sześcioboczna baszta z ok.1606 r.
fot. Elżbieta Bulińska
Dawny kościół dominikanek (1635), obecnie cerkiew
św. Mikołaja w Bełzie
fot. Elżbieta Bulińska
Cmentarz żydowski na zachodnim krańcu miasta
fot. Elżbieta Bulińska
Pokaż na mapie
Pokaż na mapie - mapa topograficzna WIG 1:100000 Mapa topograficzna okolic 1:100 000

 MAŁOPOLSKA WSCHODNIA
 Lwowskie
 II Rzeczpospolita
 BEŁZ

Lwowskie, Tarnopolskie
pow. Gródek, Lwów, Przemyślany
Sokal, Żółkiew, Kamionka
 mapa 1:75 000 
PN - ZACH
Bełz, Krystynopol, Sokal, Mosty Wielkie, Żółkiew
PN - WSCH
Kamionka, Majdan St, Radziechów, Stojanów
PD - ZACH
Bóbrka, Lwów, Winniki
PD - WSCH
Busk, Gliniany, Przemyślany

Stolica województwa w I Rzeczyspopolitej.

Klasztor dominikanów ufundował w 1394 r. książę mazowiecki i bełski Ziemowit IV. Kościół po kasacie zakonów przez cesarza Austrii Józefa II (1784) przekazany został miejscowej parafii. Został spalony podczas II wojny światowej.

Bełz był jednym z ważniejszych ośrodków chasydyzmu. Na cmentarzu zachowały się trzy macewy osób z dynastii (łańcucha) bełzkich cadyków: Szolema, Joszuy i Issachara Dowów.

Kościół i klasztor sióstr Dominikanek został ufundowany (1635) przez Zofię Chodkiewiczówną, kasztelankę wileńską. Kościół po kasacie zakonów zarządzonej przez zaborcę - cesarza Austrii Józefa II (1784) przekazano grekokatolikom. Po układach jałtańskich gdy Ukraińcy zostali z miasteczka ewakuowani (1945). Polacy przejęli wówczas opuszczoną świątynię.

Po "wyrównaniu granic" w 1951 Bełz dostał się w granice Związku Sowieckiego. Kościół zamieniono na magazyn. Grekokatolicy odzyskali spustoszoną świątynię dopiero w 1991 roku. Obecnie to cerkiew św. Mikołaja.

Lwowskie, Tarnopolskie
pow. Gródek, Lwów, Przemyślany
Sokal, Żółkiew, Kamionka
 mapa 1:75 000 
PN - ZACH
Bełz, Krystynopol, Sokal, Mosty Wielkie, Żółkiew
PN - WSCH
Kamionka, Majdan St, Radziechów, Stojanów
PD - ZACH
Bóbrka, Lwów, Winniki
PD - WSCH
Busk, Gliniany, Przemyślany

Więcej informacji: Opis architektury


Wydrukuj stronę