powr鏒 do mapy Rzeczpospolitej 4 cz窷ci Rzeczypospolitej mapa prowincji mapa wojew鏚zka
 Be連kie [Be透kie] (I RP) 
 wojew鏚ztwo be連kie I Rzeczypospolitej 
(tereny utracone w 1945,1951)