powrót do mapy Rzeczpospolitej 4 części Rzeczypospolitej mapa prowincji mapa wojewódzka
 Lwowskie (II RP) 
 województwo lwowskie II Rzeczypospolitej (utracone 1945)