Kościół p.w. Narodzenia św. Jana Chrzciciela
fot.Archidiecezja Lwowska
Kościół p.w. Narodzenia św. Jana Chrzciciela
fot.Archidiecezja Lwowska
Wnętrze kościóła p.w. Narodzenia św. Jana Chrzciciela
fot.Archidiecezja Lwowska
Pokaż na mapie
Pokaż na mapie - mapa topograficzna WIG 1:100000 Mapa topograficzna okolic 1:100 000

 MAŁOPOLSKA WSCHODNIA
 Lwowskie
 II Rzeczpospolita
 MOŚCISKA
ukr. МОСТИСЬКА, Mostyska

Lwowskie
powiat Jaworów, Mościska
Rawa Ruska, Sambor
 mapa 1:75 000 
PN - ZACH
Lubaczów
PN - WSCH
Niemirów, Magierów, Rawa Ruska, Uhnów
PD - ZACH
Mościska, Sambor
PD - WSCH
Gródek Jag, Jaworów, Komarno, Sądowa Wisznia

Miejscowość nad Sieczą (Czarnym Potokiem), dopływem Wiszni, przy drodze ze Lwowa (70 km) do Przemyśla (28 km).

Wspomniana w 1244 toku w Kronice Ipatiewskiej, jako miejsce bitwy między ruskimi kniaziami dzielnicowymi Danielem Halickim i Rościsławem Michajłowiczem.

Po przyłączeniu Rusi Czerwonej za panowania Kazimierza Wielkiego od 1340 roku Mościska należały do Królestwa Polskiego.

W 1404 roku król Władysław Jagiełło nadał wiosce Mostycz prawa magdeburskie. Jagiełło ufundował też pierwszy kościół (1404), spalony przez Wołochów i Tatarów (1498).

Mościska zostały siedzibą starostwa ziemi przemyskiej województwa ruskiego.

Król Władysław Jagiełło (1406) lub Mikołaj Tarnowski, kasztelan halicki ufundował kosciół i klasztor dominikanów.

Po zniszczeniu Mościsk przez najazd wołosko-tatarski (1498) król Jan Olbracht zwolnił miasto (1500) na 8 lat od płacenia podatków.

W 1524 roku pod Mościskami założył obóz sułtan Oslam z najezdniczą armią turecką. Stąd rozesłał 30 tys. wojsk tureckich celem łupienia Rusi Czerwonej.

W Mościskach urodził się Melchior Mościcki (1511-91) kaznodzieja sejmowy, któremu polska gałąź zakonu dominikanów zawdzięczała przywrócenie dyscypliny. Melchior Mościcki zrezygnował z przyjęcia godności arcybiskupa Lwowa, budząc zdziwienie króla Zygmunta Augusta, który uczynił go swoim spowiednikiem.

Nadania i przywileje dla parafii i miasta Mościsk czymili królowie Zygmunt I (1537) Zygmunt August (1570), Zygmunt III Waza (1625) Władysław IV (1645) , Michał Korybut Wiśniowiecki (1669).

Nowy murowany kościół wzniesiony (1604) staraniem proboszcza mościskiego - Bartłomieja z Rohatynia został zrabowany i spalony przez Kozaków (1648)

W 1604 roku Jan Szczęsny Herburt z Felsztyna,, starosta dobromilski i mościcki nie widząc "nic tak potrzebnego Rzeczypospolitej, ojczyźnie naszej, jak pokój wewnętrzny, a mianowicie między naszym, to jest polskim, a ruskim narodem" ufundował cerkiew grecko-katolicką.

Po łupiestwach dokonanych w Mościskach przez okolicznych rzezimieszków król Zygmunt III Waza nakazał (1617) starostom ukaranie "burzycieli spokoju publicznego".

Pomimo istnienia zamku z 40 działami, fosą i wałami w 1648 roku najazd Kozaków Chmielnickiego zniszczył miasto i kościół.

W 1658 mieszczanie odbudowali kościół p.w. św. Jana Chrzciciela.

W XVIII wieku tutejsze tkalnie zasłynęły z produkcji płócien.

W 1772 Mościska zostały zagarnięte w I rozbiorze Polski przez Austrię.

Rząd austriacki nadał starostwo mościckie (1787) Ignacemu Cetnerowi jako ekwiwalent za majątek w Nadwornej.

Po skasowaniu zakonów przez cesarza Józefa II (1788) kościół i klasztor dominikanów zamieniono na magazyn, który społeczność miasta wykupiła od rządu austriackiego (1858) dzięki protekcji Agenora Gołuchowskiego i odbudowała.

Inny skasowany przez zaborcę (1788) kościół p.w Ducha Świętego został zamieniony na dom prywatny, a kościół p.w. Najświętszej Maryi Panny został po kasacie wykupiony przez unitów i zamieniony na cerkiew.

Pierwszy szpital w Mościskach powstał już w 1792 roku.

W drugiej połowie XIX wieku zbudowano linię kolejową Karola Ludwika ze Lwowa do Przemyśla. Dworzec kolejowy znajdował sie w oddalonej o 3 km wsi Hodynie.

W 1880 roku Mościska liczyły 4,2 tys. mieszkańców, w tym 50% Żydów, 40% Polaków i 10% Ukraińców. W powiecie dominowali Ukraińcy 60% i Polacy (38%).

Od 4 września 1880 roku w okolicach Mościsk przebywał kilka dni "Najjaśniejszy Pan" - cesarz Austro-Węgier Franciszek Józef, obserwując manewry wojskowe.

W II Rzeczypospolitej Mościska były siedzibą powiatu województwa lwowskiego, liczyły 4,7 tys. mieszkańców.

Od 1991 miasto rejonowe obwodu lwowskiego Ukrainy, liczące 10 tys. mieszkańców. Mościska leżą tuż przy granicy z Polską, po drugiej stronie przejścia granicznego w Medyka-Mościska.
Lwowskie
powiat Jaworów, Mościska
Rawa Ruska, Sambor
 mapa 1:75 000 
PN - ZACH
Lubaczów
PN - WSCH
Niemirów, Magierów, Rawa Ruska, Uhnów
PD - ZACH
Mościska, Sambor
PD - WSCH
Gródek Jag, Jaworów, Komarno, Sądowa Wisznia