Księga poszukiwań woj. Lwowskiego

Dochód z klikania w reklamy przeznaczony na utrzymanie strony i przyspieszenie jej wczytywania.

Uhnów, kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
Uhnów, kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
fot. Elżbieta Bulińska
Uhnów, kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
Uhnów, kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
fot. Elżbieta Bulińska
Pokaż na mapie

 MAŁOPOLSKA WSCHODNIA
 Lwowskie
 II Rzeczpospolita
 UHNÓW

hebr. היבנב, (Uhnow)

Lwowskie
powiat Jaworów, Mościska
Rawa Ruska, Sambor
 mapa 1:75 000 
PN - ZACH
Lubaczów
PN - WSCH
Niemirów, Magierów, Rawa Ruska, Uhnów
PD - ZACH
Mościska, Sambor
PD - WSCH
Gródek Jag, Jaworów, Komarno, Sądowa Wisznia

Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Pierwszy - drewniany kościół w Uhnowie wystawił w 1470 r. Zygmunt z Radzanowa, wojewoda ruski. Na miejscu dwóch kolejnych drewnianych świątyń wzniesiono okazałą murowaną, fundacji Krzysztofa Dunina i jego żony Marianny z Zaborowskich.

Kościół uszkodzony w czasie I wojny światowej. W 1951 r., po "wyrównaniu" granicy między Polską a Związkiem Sowieckim, parafianie wywieźli znaczną część wyposażenia świątyni (całe ołtarze i ambonę) do Dynisk, Tarnoszyna i Tomaszowa Lubelskiego. Kościół został zamieniony na magazyn. Obecnie opuszczona świątynia i znajduje się w stanie daleko posuniętej ruiny.

Lwowskie
powiat Jaworów, Mościska
Rawa Ruska, Sambor
 mapa 1:75 000 
PN - ZACH
Lubaczów
PN - WSCH
Niemirów, Magierów, Rawa Ruska, Uhnów
PD - ZACH
Mościska, Sambor
PD - WSCH
Gródek Jag, Jaworów, Komarno, Sądowa Wisznia

Więcej informacji: Opis zabytków


Wydrukuj stronę