MAPA SERWISU RZECZPOSPOLITEJ WIRTUALNEJ


STRONA GŁÓWNA SERWISU

WOJEWÓDZTWO BIAŁOSTOCKIE (II Rzeczpospolita)

Druskienniki; Grodno; Wołkowysk; Wołpa;

WOJEWÓDZTWO BRACŁAWSKIE (I Rzeczpospolita)

Batoh; Bałta; Bracław; Humań; Jampol; Jahorlik; Józefgród; Niemirów; Olhopol; Ochmatów; Raszków ; Targowica; Tomaszpol; Tulczyn ; Winnica ; Zofiówka; Zwinogródka;

WOJEWÓDZTWO CZERNIHOWSKIE (I Rzeczpospolita)

Baturyn; Czernihów; Głuchów; Konotop; Lubecz; Nowogród Siewierski;

INFLANTY - WOJ. PARNAWSKIE, DORPACKIE, WENDEŃSKIE (I RP)- do 1660 [Inflanty szwedzkie]

Dorpat; Felin; Kie¶; Kirchholm; Kokenhuza (Kokenhausen); Narwa; Parnawa; Rewel; Ryga; Tallin; Wenden; Wolmar

WOJEWÓDZTWO INFLANCKIE [Inflanty Polskie] (I RP)-od 1660

Dyneburg; Lucyn; Krasław; Kryżbork; Marienhaus; Piltyń; Rzeżyca;
Wielony;

WOJEWÓDZTWO KIJOWSKIE - UKRAINA PRAWOBRZE¬NA (I RP)

Berdyczów; Biała Cerkiew; Cudnów; Czarnobyl ; Czehryń; Czerkasy; Kaniów; Kijów; Korosteń; Korsuń; Owrucz; Subotów; ¬ółte Wody; ¬ytomierz;

WOJEWÓDZTWO KIJOWSKIE- ZADNIEPRZE (I Rzeczpospolita)

Boryspil; Chortyca; Glińsk; Hadziacz; Kijów; Kudak; Łubnie; Perejesław; Połtawa; Przyłuki; Rozłogi; Romny; Sicz →Chortyca; ;

KURLANDIA I SEMIGALIA lenna Rzeczypospolitej (I RP)

Bowsk [Bauska]; Goldynga; Lipawa; Mitawa; Windawa;

WOJEWÓDZTWO LWOWSKIE (II Rzeczpospolita)

Bełz; Borysław; Bóbrka; Dobromil; Drohobycz; Gródek Jagielloński; Lwów w I Rzeczypospolitej; Lwów pod zaborem; Lwów w II Rzeczypospolitej; Lwów pod okupacj±; Krystynopol; Mo¶ciska; Pawłokoma; Rawa Ruska; Sambor; Sokal; Stare Sioło; Truskawiec; Turka; Uhnów; ¬ółkiew

WOJEWÓDZTWO M¦CISŁAWSKIE (I Rzeczpospolita)

Bychów; Czausy; Lenino; Mohylew; M¶cisław; Romanowo;

WOJEWÓDZTWO MIŃSKIE (I Rzeczpospolita)

Bobrujsk; Brahin; Homel; Dzierżyńsk →Kojdanów; Homel; Kojdanów; Kuropaty; Łojów; Mińsk; Mozyrz; Rohaczów; Rzeczyca; Zasław; ¬łobin;

WOJEWÓDZTWO NOWOGRÓDZKIE (II Rzeczpospolita)

Baranowicze; Bieniakonie; Ejszyszki; Hruszówka; Iszkołdˇ; Iwie; Kleck; Koniuchy; Lachowicze; Lida; Mir; Naliboki; Nie¶wież; Nowogródek; Słonim; Stołpce; Surkonty; Szczuczyn; Towiany; Tuhanowicze; Wołczyn; Zaosie; ¬yrowice;

WOJEWÓDZTWO NOWOGRÓDZKIE (I Rzeczpospolita)

Słuck;

WOJEWÓDZTWO PODOLSKIE (I Rzeczpospolita)

Bar; Chmielnik; Chmielnicki; Chreptiów; Jarmolińce; Kamieniec Podolski; Latyczów; Międzybóż; Mohylów nad Dniestrem; Piławce; Płoskirow; Satanów; Szarogródek; ¬waniec;

WOJEWÓDZTWO POLESKIE (II Rzeczpospolita)

Bereza Kartuzka; Brze¶ć Litewski; Dawidgródek; Drohiczyn Poleski; Janów Poleski; Kamieniec Litewski; Kobryń; Kosów Poleski; Kamień Koszyrski; Łuniniec; Mereczowszczyzna; Mołodowo; Pińsk; Porzecze; Prużany; Różana; Skoki; Wysokie Litewskie;

WOJEWÓDZTWO POŁOCKIE (I Rzeczpospolita)

Drysa; Lepel; Połock; Siebież;

KSIĘSTWA SIEWIERSKIE

Briańsk; Karaczew; Kursk; Mceńsk; Nowosil; Putywl; Siewsk;

WOJEWÓDZTWO SMOLEŃSKIE (I Rzeczpospolita)

Andruszów; Biały; Dorohobuż; Katyń; Krasne; Kozielsk; Mglin; Poczep; Pogar; Polanów; Smoleńsk; Starodub; Trubczewsk; Wiaˇma;

WOJEWÓDZTWO STANISŁAWOWSKIE (II Rzeczpospolita)

Bohorodczany; Bursztyn; Dolina; Halicz; Horodenka; Howerla; Kałusz; Kołomyja; Kossów; Kuty; Martynów; Nadworna; Obertyn; Pistyń; Pop Iwan; Przełęcz Legionów; Rohatyń; Stanisławów; Skole; Stryj; ¦niatyń; Tłumacz ; Ty¶mienica; ¬urawno; ¬abie; ¬ydaczów;

WOJEWÓDZTWO TARNOPOLSKIE (II Rzeczpospolita)

; Borszczów; Brody; Brzeżany; Buczacz; Busk; Chocim; Czortków; Husiatyń; Jazłowiec; Kamionka Strumiłowa; Kopyczyńce; Krzywcze; Okopy ¶w. Trójcy; Olesko; Podkamień; Podhajce; Podhorce; Podwołoczyska; Skałat; ¦wirz; Tarnopol; Trembowla; Zadwórze; Zaleszczyki; Zbaraż; Zborów; Złoczów

WOJEWÓDZTWO TROCKIE (I RP)

Birsztany; Druskienniki; Grodno; Kalwaria [Żydowska]; Koszedary; Kowno do XV wieku; Kowno XVI-XX wiek; Mariampol; Merecz; Olita; Poniewież; Prawieniszki' Preny; Radziwiliszki; Szczuczyn; Troki; Wilkowiszki;

WOJEWÓDZTWO WILEŃSKIE (I Rzeczpospolita)

Jeziorosy; Onikszty; Uciana; Upita; Wiłkomierz;

WOJEWÓDZTWO WILEŃSKIE (II Rzeczpospolita)

Brasław; Budsław; Druja; Dry¶wiaty; Dzisna ; Gierajnony; Głębokie; Holszany; Jaszuny; Krewo; Miadzioł; Mołodeczno; Oszmiana; Pawłów; Ponary; Postawy; Rymszany; Soleczniki; ¦więciany; Troki; Turgiele; Widze; Wilno w I Rzeczypospolitej; Wilno pod zaborami; Wilno u progu niepodległo¶ci (1914-1922); Wilno w II Rzeczypospolitej; Wilno podczas II wojny; Wilno pod okupacj± sowieck± ; Wilno w niepodległej Litwie; Wilejka; Za¶wirz; Zatrocze; Zułów

WOJEWÓDZTWO WITEBSKIE (I Rzeczpospolita)

Białynicze; Druck; Newel; Orsza; Szkłów; Wieliż; Witebsk

WOJEWÓDZTWO WOŁYŃSKIE (II Rzeczpospolita)

Beresteczko; Dorohobuż; Dubno; Klewań; Korzec; Kowel; Krzemieniec; Kulików; Luboml; Łuck; Maciejów; Międzyrzecz Korecki; Mosur; Nowomalin; Ołyka; Ostróg; Poczajów; Poryck; Równe; Różyn; Sarny; Wi¶niowiec; Włodzimierz Wołyński; Zdołbunów; Zimno

WOJEWÓDZTWO WOŁYŃSKIE (I Rzeczpospolita)

Antoniny ; Dowbysz; Konstantynów; Połonne; Starokonstantynów→Konstantynów; Zasław; Zieleńce; Zwiahel
;

KSIĘSTWO ¬MUDZKIE (I RP)

Billewicze; Birże; Giełgudyszki (Giełgudów); Kalwaria Żmudzka; Kiejdany; Lubicz (Lauda); Pacunele; Poł±ga; Raudany; Rossienie; Szaki; Szawle; Taurogi; Telsze; Wielona; Wodokty (Lauda); Wołmontowicze; Wornie;

PRUSY

Neringa;

Archiwum imprez kresowych

Katalog stron kresowych

Serwis informacyjny 'Polacy na Wschodzie' [2004]

Wiadomo¶ci IV-V.2004; Wiadomo¶ci VI.2004; Wiadomo¶ci VII.2004; Wiadomo¶ci VIII.2004; Wiadomo¶ci IX.2004;

KSIĘGA GO¦CI, POSZUKIWANIA

Aktualne; Miasto Lwów; Lwowskie: Powiaty woj. lwowskiego: Bóbrka  -   Dobromil  -   Drohobycz  -   Gródek Jagielloński  -   Jaworów  -   powiat lwowski  -   miasto Lwów  -   Mo¶ciska  -   Rawa Ruska  -   Sambor  -   Sokal  -   Turka  -   ¬ółkiew  -  
Nowogródzkie; Podlasie; Polesie; Stanisławowskie: Powiaty woj. stanisławowskiego: Dolina  -   Horodenka  -   Kałusz  -   Kołomyja  -   Kosów Huculski  -   Nadwórna  -   Rohatyn  -   ¦niatyn  -   powiat Stanisławów  -   Stryj  -   Tłumacz  -   ¬ydaczów  -  
Tarnopolskie: Powiaty woj. tarnopolskiego:
Borszczów  -   Brody  -   Brzeżany  -   Buczacz  -   Czortków  -   Kamionka Strumiłowa  -   Kopyczyńce  -   Podhajce  -   Przemyslany  -   Radziechów  -   Skałat  -   powiat tarnopolski  -   Trembowla  -   Zaleszczyki  -   Zbaraż  -   Zborów  -   Złoczów  -  
Miasto Wilno; Wileńszczyzna: Powiaty woj. wileńskiego: Brasław  -   Głębokie  -   Mołodeczno  -   Oszmiana  -   Postawy  -   ¦więciany  -   Wilejka  -   miasto WILNO  -   powiat Wileński  -  
Wołyń: Powiaty woj. wołyńskiego: Dubno  -   Horochów  -   Kostopol  -   Kowel  -   Krzemieniec  -   Lubomel  -   Łuck  -   Równe  -   Sarny  -   Włodzimierz Wołyński  -   Zdołbunów  -  
Rok 2004; Rok 2005 - I półrocze; Rok 2005 - II półrocze; Rok 2006 - I półrocze; Rok 2006 - II półrocze; Rok 2007 - I półrocze;

MAPA WIRTUALNA RZECZYPOSPOLITEJ

Rzeczpospolita Obojga Narodów;

Mapa sanktuariów kresowych
Północ (obecnie Litwa, Białoru¶); Południe (obecnie Ukraina)

Sanktuaria kresowe Berdyczów; Białynicze; Bołszowce; Jazłowiec; Kochawina; Lachowicze; Latyczów; Nowogródek; Poczajów; Podkamień; Połock; Sokal; Stanisławów; Żyrowice;

Propozycje banerów "Rzeczpospolitej wirtualnej"

ENGLISH VERSION

Cities of Volhynia [Wołyń}:

Beresteczko [en]; Maciejów [en]; Ostróg [en]; Równe [en]; Sarny [en]; Wi¶niowiec [en];

Cities of Podolia [Podole}:

Batoh [en]; Tulczyn [en];