Kościół św. Kazimierza w Żłobinie
fot. K.Szastowski, www.radzima.org

Pokaż na mapie
 Mińskie
 I Rzeczpospolita
 ŻŁOBIN
biał. ЖЛОБІН, Zhlobin, rej. ЖЛОБІНСКІ, ros. ЖЛОБИН, Zlobin,


Mińskie (I RP) - ROHACZEW
 mapa 1:75 000 
PN -  ZACH
Hadziłowicze, Rohaczew, Sielec, Tajmonowo

PN -  WSCH
Berestowiec, Bychań, Dowsk, Łazarewicze, Żurawicze

PD -  ZACH
Deniskowicze, Horwal, Kabanowka, Kossakówka, Krugowiec, Świedzkie, Żłobin

PD - WSCH
Czebołowicze, Koszelew, Lubawin, Merkułowicze, Potapówka, Stołpnia

Miasto nad Dnieprem, wzmiankowane 1492, pierwotnie zwane Chlepin. W XV w. własność rodu Chodkiewiczów.

Po ataku Iwana III Srogiego na Wielkie Księstwo Litewskie (1487-94) przejściowo przyłączony do państwa moskiewskiego. Zniszczony prze kolejny atak Moskwy (1500-03) podupadł.

14 listopada 1917 r w rejonie Mozołowa koła Żłobina rozpoczął formowanie 3 Pułk Ułanów Śląskich I Korpusu Polskiego (gen. Józefa Dowbór-Muśnieckiego) w Rosji. Od 21 grudnia pułk w składzie korpusu prowadził utarczki z oddziałami bolszewików, opanował Krasny Brzeg, następnie w lutym 1918 roku brał udział w boju o Żłobin. Jednak w końcu maja 1918 roku pułk z korpusem został rozbrojony przez Niemców.

Po zdobyciu Kijowa w maju 1920 wojska polskie planowały ofensywę w celu wyzwolenia Żłobina, dającego najkrótsze połączenie kolejowe Mińska z Kijowem, dzięki czemu byłoby możliwe odrzucenie za Berezynę wyprzedzającego ataku XVI armii bolszewickiej. Miasta odzyskać się jednak nie udało.

Więcej informacji:
6 pułk ułanów śląskich


Wydrukuj stronę