powrót do mapy Rzeczpospolitej 4 części Rzeczypospolitej mapa prowincji
 Mścisławskie (I RP) 
 województwo mścisławskie I Rzeczypospolitej (utracone 1772)