powrót do mapy Rzeczpospolitej 4 części Rzeczypospolitej mapa prowincji mapa wojewódzka
 Nowogrodzkie (II RP) 
województwo nowogrodzkie II Rzeczypospolitej (utracone 1945)
powrót do mapy Rzeczpospolitej 4 części Rzeczypospolitej mapa prowincji mapa wojewódzka