powrót do mapy Rzeczpospolitej 4 części Rzeczypospolitej mapa prowincji mapa wojewódzka
 NOWOGRODZKIE, POLESKIE  wschód (I RP) 
część województw nowogródzkiego i brzeskolitewskiego I Rzeczypospolitej  pozostała poza granicami II Rzeczypospolitej (utracona 1793)
powrót do mapy Rzeczpospolitej 4 części Rzeczypospolitej mapa prowincji mapa wojewódzka