powrót do mapy Rzeczpospolitej 4 części Rzeczypospolitej mapa prowincji mapa wojewódzka
 Litewskobrzeskie [Brzeskolitewskie] (I RP) 
 województwo brzeskolitewskie I Rzeczypospolitej 
(utracone w 1793 i 1945)