powrót do mapy Rzeczpospolitej 4 części Rzeczypospolitej mapa prowincji mapa wojewódzka
 POLESKIE (II RP) 
województwo poleskie II Rzeczypospolitej 
 (utracone 1945)
powrót do mapy Rzeczpospolitej 4 części Rzeczypospolitej mapa prowincji mapa wojewódzka