Janów Poleski, rys. Napoleona Ordy,
ok.1880 roku
Janów Poleski, rys. Napoleona Ordy
ok.1880 roku
Janów Poleski, XIX-wieczny kościół w pobliżu miejscu męczeństwa św. Andrzeja Boboli
Janów Poleski, XIX-wieczny kościół, stan sprzed renowacji
fot. Janów-portal miasta (biał.)
Janów Poleski, XIX-wieczny kościół w pobliżu miejscu męczeństwa św. Andrzeja Boboli
Janów Poleski, XIX-wieczny kościół w pobliżu miejscu męczeństwa św. Andrzeja Boboli, po renowacji w końcu XX wieku
fot. www.catholic.by
Janów Poleski, Msza święta  miejscu męczeństwa św. Andrzeja Boboli, po pół wieku okupacji sowieckiej
Janów Poleski, Msza święta miejscu męczeństwa św. Andrzeja Boboli, po pół wieku okupacji sowieckiej
fot. www.catholic.by
Janów Poleski, cerkiew  pokrowska (1902)
Janów Poleski, cerkiew pokrowska (1902)
fot. Janów-portal miasta (biał.)
Janów, Drużyłowicza,
Cerkiew nikołajewska (p.w. św. Mikołaja) z 1772 roku
fot. Janów-portal miasta (biał.)
Janów Poleski, cerkiew św. Paraskewy z XVIII wieku
Janów Poleski, cerkiew św. Paraskewy z XVIII wieku
fot. Janów-portal miasta (biał.)
Pokaż na mapie PolesiaPokaż na mapie Rzeczpospolitej
Pokaż na mapie - mapa topograficzna WIG 1:100000 Mapa topograficzna okolic 1:100 000


 Polesie
 II Rzeczpospolita
 JANÓW POLESKI
biał. ЯНАЎ, Janau,
(ІВАНАВА),
rej. ЯНАЎСКІ ros. ЯНОВ, ЯНОВО, ИВАНОВО, Yanov,


Poleskie - powiat Drohiczyn Poleski, Kamień Koszyrski, Pińsk
 mapa 1:75 000 
PN -  ZACH
Chomsk, Drohiczyn Poleski, Kublik, Litowsk

PN -  WSCH
Dziadowicze, Janów Poleski, Motol, Pieszkowo

PD -  ZACH
Janomyśl, Kamień Koszyrski, Nujno, Niewier, Radosław, Wielka Głusza

PD - WSCH
Czerwiszcze, Jeziorce, Kuchocka Wola, Lubieszów, Żeleźnica

Wspomniany jeszcze w XIV wieku jako wieś Porchowo, nadana (1423) jako uposażenie kościoła katedralnego w Łucku. W 1465 - jako Janów uzyskał prawa miejskie.

16 maja 1657 oddział kozacki zamęczył tu po wielu godzinach wymyślnych tortur ks. Andrzeja Bobolę, póżniejszego błogosławionego i świętego. Gdy w okolice Janowa niespodziewanie nadciągnął oddział wojska polskiego, Kozacy uciekli pozostawiając zmasakrowane zwłoki. Ciało męczennika zostało zabrane przez jezuitów do kościoła w Pińsku.

Janów został zagarnięty przez Rosję w III rozbiorze Polski (1795) Pod koniec XIX w. mieszkało tu ponad 3 tys. osób, pracujących m.in,. w fabryce włókienniczej.

W latach 1915-18 zajęty przez wojska niemieckie, wyzwolony w 1919 przez wojska polskie, został na krótko jeszcze okupowany przez bolszewików od lipca od października 1920 roku.

W końcu października 1920 roku okolice Janowa i Drohiczyna Poleskiego były miejscem formowania białoruskiej 3 Wołżańskiej Dywizji Piechoty gen. Jarosławcewa, wchodząca w skład oddziałów gen. Stanisława Bułak-Bułachowicza, które za cichym przyzwoleniem władz polskich podjęły na początku listopada 1920 roku walkę z bolszewicką Armią Czerwoną o wyzwolenie Białorusi.

Janów Poleski był jednym z kilkunastu miasteczek Podlasia i Polesia, gdzie we wrześniu 1939 roku obywatele polscy żydowskiego pochodzenia wzięli broń do ręki, aby jej użyć przeciwko polskim żołnierzom, policjantom, urzędnikom oraz cywilnym uciekinierom z Polski centralnej i zachodniej.

Janów był okupowany od września 1939 przez Sowietów (był wówczas siedzibą rejonu obwodu pińskiego), a od 27 czerwca 1941 przez Niemców.

W lipcu 1944 zajęty przez 61 armię 1 Frontu Białoruskiego i ponownie zagarnięty przez Związek Sowiecki. W latach (1954-62) i (1965-91) siedziba rejonu (powiatu) w obwodzie brzeskim.

Od 1991 roku w granicach niepodległej Białorusi, siedziba rejonu w obwodzie brzeskim.


Wydrukuj stronę