Kossów Poleski, Pałac Wandalina Pusłowskiego
Kossów Poleski,
pałac Wandalina Pusłowskiego (1838)
Kossów Poleski, kościół p.w. Św. Trójcy
Kossów Poleski,
kościół p.w. Św. Trójcy
fot. Białoruś na 4 nogach (biał.)
Kosów Poleski, kościół p.w. Św. Trójcy, wnętrze
Kossów Poleski,
kościół p.w. Św. Trójcy, wnętrze
fot. Mikołaj Kruk
Kossów Poleski, obraz Matki Bożej z kościoła p.w. Św. Trójcy
Kossów Poleski, obraz Matki Bożej
z kościoła p.w. Św. Trójcy
fot. Mikołaj Kruk
Metryka chrztu św. Tadeusza Kościuszki
z parafii p.w. Św. Trójcy
w Kossowie Poleskim
fot. Mikołaj Kruk
Tablica pamiątkowa Tadeusza Kościuszki w kościele p.w. Św. Trójcy w Kossowie Poleskim
Tablica pamiątkowa Tadeusza Kościuszki
w kościele p.w. Św. Trójcy
w Kossowie Poleskim
fot. Mikołaj Kruk
Kossów Poleski, pomnik poległych powstańców z 1863 roku
Kossów Poleski, pomnik
poległych powstańców z 1863 r.
fot. Mikołaj Kruk
Kossów Poleski, Cerkiew unicka (grecko-katolicka)  p.w. św. Jerzego z XVIII wieku
Kossów Poleski,
Cerkiew unicka (grecko-katolicka)
p.w. św. Jerzego z XVIII wieku
fot. K. Szastowski
pokaż


 Polesie
 II Rzeczpospolita
 KOSÓW
[KOSSÓW]
 POLESKI
inaczej Kossów Poleski,
Kossowo Poleskie,
biał. КОСАВА, Kosava,
rejon ІВАЦЭВІЦКІ,
ros. КОССОВО,
Kossovo, Kossov,


Nowogródzkie: pow. Baranowicze, Słonim,
Poleskie: pow. Iwacewicze, Prużany
 mapa 1:75 000 
PN -  ZACH
Buksztów, Laczepiszcze, Okacze, Słonim, Wiązowiec

PN -  WSCH
Choroszewicze, Połonka, Szestaki, Tartak, Żyrowice

PD -  ZACH
Bereza Kartuzka, Kosów Poleski, Orłowicze, Pieski, Różany, Warakomszczyzna

PD - WSCH
Bobrowicze, Dobromyśl, Dobry Bór, [Iwacewicze], Zarzecze

Miejscowość pierwszy raz wzmiankowana w 1494 roku.

Kosów Poleski, pałac Pusłowskich
Kosów Poleski,
pałac Pusłowskich,
fot. K.Szastowski

W XIX wieku przemysłowiec, hrabia Wandalin Pusłowski (1838) zbudował tu rezydencję pałacową, wzorowaną na średniowiecznych zamkach gotyckich według projektu Franciszka Jaszczołda i V. Marconiego. Wnętrza dekorował Franciszek Żmurko. Pałac został namalowany przez Napoleona Ordę (po 1860). Na starym cmentarzu znależć można liczne grony powstańców styczniowych.

Zabranym przez władze carskie - w ramach represji po powstaniu styczniowym - pałacem zawładnęli moskiewscy kniaziowie Trubeccy i Oldenburgscy.

Dalszy rozwój miasta utrudniało zbudowanie linii kolejowej Brześć - Mińsk, ze stacją Kosowo Poleskie aż 15 km na północny wschód od miasta.

Podczas I wojny światowej pałac został zburzony. Odbudowany w II Rzeczpospolitej został siedzibą starostwa powiatowego. Kosów był wtedy siedzibą powiatu w województwie poleskim.

Śledztwo w sprawie zamordowania około 25 osób w dniach 16-20 września 1939r. w pobliżu miejscowości Kosów Poleski prowadzi Instytut Pamięci Narodowej.

Spalony w II wojnie światowej przez partyzantów sowieckich pałac Pusłowskich od 50 lat w pozostaje w ruinie (bez dachu). Przypomina zamek Hohenzollernów w Kamieńcu Ząbowickim w Sudetach. Obecnie planowana jest restauracja pałacu.

Piękny, olbrzymi (40 hektarów) park przy pałacu, założony na początku i odnowiony pod koniec XVIII w. został silnie zniszczony podczas II wojny światowej.

Neoromański kościół (1878) p.w. Trójcy Przenajświętszej zbudowano ze składek parafian i donacji rodziny Pusłowskich w centrum miasta na miejscu poprzedniego kościoła, w którym został ochrzczony (1746) Tadeusz Kościuszko, urodzonym w sąsiedniej Mereczowszczyznie.

Ponownie okupujący miasto (1944-91) Sowieci odebrali dom księdzu i wygnali go na ulicę (1947). Przez wiele lat po wojnie świątynia stała opustoszała, niedawno zwrócono ją wiernym. W głównym ołtarzu znajduje się obraz Matki Bożej Miłosiernej.

W mieście znajdują się dwie cerkwie: św. Antoniego w drewniana centrum św. Grzegorza na cmentarzu prawosławnym.

Kosów od 1991 leży w granicach niepodległej Białorusi w rejonie (powiecie) iwacewickim obwodu (województwa) brzeskiego, liczy niecałe 3 tys. mieszkańców.

Bywa mylony z Kossowem (Huculskim) w województwie stanisławowskim II Rzeczypospolitej (obecnie Ukraina).


Wydrukuj stronę