Pałac Niemcewiczów
Pałac Niemcewiczów w Skokach,
rys.Napoleona Ordy ok. 1870
Pałac Niemcewiczów
fot. K.Bogdanow
Pałac Niemcewiczów
fot. K.Bogdanow


 Polesie
 II Rzeczpospolita
 SKOKI
biał. СКОКІ, rej. БЕРАСЬЦЕЙСКІ, ros. СКОКИ,

Miejscowoœć niedaleko Brześcia, gniazdo rodziny Niemcewiczów od pocz. XVIII w. do 1939 r. Barokowy pałac zbudował ok. 1770 Marceli Niemcewicz.

Tu urodził się (1757) - jeszcze w starym dworku rozebranym podczas przebudowy - syn Marcelego, klasyk literatury polskiej, poeta, pisarz, publicysta i działacz polityczny Julian Ursyn Niemcewicz (zm. 1841). W istniejącym do dziś pałacu spędził dzieciństwo i młodość.

Po ukończeniu Korpusu Kadetów (1777) był adiutantem Kościuszki podczas insurrekcji i wraz naczelnikiem powstania dostał się - ranny do niewoli rosyjskiej. Uwolniony (1796) przez nowego cara Pawła wyjechał z Kościuszką do Ameryki. Po powrocie do kraju (1802) osiadł w odziedziczonych po ojcu Skokach, lecz pozostał tu tylko dwa lata. Odwiedzał jednak wielokrotnie rodzinną miejscowość do przymusowej emigracji po powstaniu listopadowym.

Po II wojnie światowej w pałacu mieściła się szkoła. Po przeniesieniu jej do sąsiedniego nowego budynku opustoszały pałac uległ dewastacji. Wcześniej zniszczeniu uległy oficyny, brama wjazdowa i kaplica. W dość dobrym stanie zachował się natomiast park krajobrazowy (ponad 5 hektarów) z licznymi gatunkami egzotycznych drzew i krzewów.

Od 1991 roku miasto w rejonie berezweckim obwodu brzeskiego Białorusi.


Wydrukuj stronę