powrót do mapy Rzeczpospolitej 4 części Rzeczypospolitej mapa prowincji
 Połockie (I RP) 
polockie I Rzeczypospolitej (utracone 1772) 
powrót do mapy Rzeczpospolitej 4 części Rzeczypospolitej mapa prowincji