Mapa ziem Rzeczypospolitej podzielona jest na 4 prostokąty, każdy z nich na kolejne, tak więc jest podzielona odpowiednio na 4, 16, 64 fragmenty.

Na obszarze kresów wschodnich II Rzeczypospolitej (docelowo zaś cały obszar Kresów) możliwe jest uzyskanie dalszych przybliżeń mapy - dzieli się tutaj dodatkowo na 96 fragmentów.

Na każdym poziomie możliwe jest przewijanie mapy we wszystkich kierunkach, ograniczeniem jest tu najdalszy zasięg terytorialny wspólnego państwa polsko-litewskiego.

Po kliknięciu na mapę lewym klawiszem myszy pokazywać się będą kolejną przybliżenia mapy.