Cudowny obraz Matki Bożej Kochawińskiej,
Matka Boża Kochawińska
Cudowny obraz Matki Bożej Kochawińskiej
Kochawina, rys. Napoleona Ordy
Odpust w Kochawinie w XIX wieku
rys. Napoleona Ordy
Współczesny widok sanktuarium - Kochawina
Kościół w Kochawinie, widok współczesny
fot. www.mycastles.narod.ru
Współczesny widok sanktuarium - Kochawina
Współczesny widok sanktuarium w Kochawinie
fot. www.mycastles.narod.ru

 MAŁOPOLSKA WSCHODNIA
 Lwowskie
 II Rzeczpospolita
 KOCHAWINA
ukr. Кохавина

Kochawina to miejscowość położona na południe od Źydaczowa i na północny wschód od Stryja, sanktuarium maryjne w województwie lwowskim II Rzeczypospolitej.

Obraz , o rozmiarach 70 x 100 cm , pochodzi z wieku XVII i jest piękną kopią obrazu Matki Bożej Śnieżnej. Maryja na lewym ramieniu trzyma Dzieciątko Jezus , które prawą rączką błogosławi , a w lewej ma książkę. Na dole znajduje się napis łaciński: "O Mater Dei electa esto nobis via recta" [O Matko przez Boga wybrana, bądź dla nas prostą drogą (do Pana)]

W wydrążonym starym dębie w lasku Kochawina przy gościńcu z Źydaczowa do Rudy prowadzącym. Wg tradycji w 1646 roku, podczas wyprawy Anny Wojnakowskiej do Źydaczowa na dębie w lasku kochawińskim spostrzegła obraz Matki Bożej. Cztery konie zaprzęgu padły na kolana. Obraz przeniesiono do Rudy, posiadłości Wojnakowskiej.

Około roku 1680 roku wybudowano drewnianą kaplicę, do której obraz z polecenia Konstantego Lipskiego, arcybiskupa lwowskiego uroczyście przeniósł ks. Błażej Botyński, altarzysta z Źydaczowa.

W 1748 - w Kochawinie rozpoczyna się budowę pierwszego kościoła. W 1740 i 1755 roku specjalne komisje bikupie badały wiraygodność relacji o cudach i łaskach wyporszonych za przyczyną Matki Bożej Kochawińskiej kaplicę , a następnie kościół. Rzesze pielgrzymów nawiedzały to miejsce. W roku 1749 sprowadzono do Kochawiny oo. karmelitów do opieki nad sanktuarium.

26 maja 1749 roku opiekunami anktuarium zostali karmelici. W tym samym roku arcybiskup lwowski Mikołaj Wyżycki ogłosił dekret o uznaniu obrazu jako cudowny 12 czerwca 1755 roku przeniesiono uroczyście cudowny obraz do nowo wybudowanego kościoła.

W 1772 roku Kochawina została zagrabiona przez Austrię w I rozbiorze Polski.

Dekret cesarza Austrii Józefa II (1780) zniósł klasztory, w tym karmelitów w Kochawinie. Do Kochawiny przeniósł się wówczas proboszcz sąsiedniej Rudy, którego kościół i dom spłonął. Parafia Kochawińska obejmowała 17 wiosek W 1855 roku obchodzono uroczysście 100 rocznicę przeniesienia obrazu do kościoła. Odrestaurowano wówczas kaplicę, cudowny obraz ozdobiono drogocenną ramą Kochawina stała się miejscem coraz liczniejszych pielgrzymek. Oprócz nabożeństw łacińskich odprawiano też unickie i ormiańskie.

Od 1868 roku trwała budowa nowego kościoła, wielokrotnie przerywana ze względów finansowych. Dokończył jej przybyły do Kochaiwny w 1887 roku ks. Jan Trzopiński, początkowo administrator, a następnie - przez kolejne półwiecze - proboszcz i kustosz sanktuarium.

W roku 1894 obchodzono uroczyście 250-lecie zjawienia się cudownego obrazu. Arcybiskup lwowski bł. Józef Bilczewski nazwał MatkeBożą Kochawińską - Królową Archidiecezji Lwowskiej i rozpoczął starania o koronację obrazu. Konsekrował także ostatecznie wykończony, neogotycki kościół z ponad 60 metrową wieżą, do którego przeniesiono obraz. Wybudowano (1901-1902) nową kaplicę na miejscu znalezienia obrazu. 16 lipca 1902 roku uruchomiono przytułek dla sierot pw. Narodzenia NMP, prowadzony przez siostry służebniczki.

W święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 15 sierpnia 1912 obraz Matki Bożej został ukoronowany w obecności ponad stu tysięcy osób. Aktu koronacji dokonał arcybiskup lwowski bł. Józef Bilczewski.

W 1913 r. pieczę nad sanktuarium kochawińskim przejęli jezuici. Podczas I wojny światowej i wojen Polski z Ukraińcami i bilszewikami (1914-1920)w Kochawinie stacjonowały oddziały carskie, ukraińskie, kozackie, sowieckie. W sierocińcu Ukraińcy urządzili szpital, plebania była kilkakrotnie obrabowana.

Wizerunek Matki Boskiej pozostał jednak nienaruszony. Po śmierci ks. Jana Trzopińskiego, 8 stycznia 1931 roku opiekę nad parafią przejęli księża jezuici.

Podczas II wojny swiatowej, w 1944 roku w obliczu zbliżającej się armii sowieckiej, w ołtarzu kochawińskim umieszczono potajemnie kopię obrazu. Samą ikonę oraz wszystkie kielichy, ornaty, wota, część książek przewieziono do sanktuarium w Starej Wsi koło Brzozowa

Podczas ponownej okupacji sowieckiej, kościół w Kochawinie został zdewastowany (konfesjonały, organyi i witraże porąbano siekierami) i zamieniony na składnicę lnu. W 1991 roku kościół przekazano ukraińskim katolikom - zakonnicy Redemptoryści.

Także kopia cudownego obrazu, namalowana (1939) przez lwowskiego artystę została przez Polaków z Kochawiny wywieziona. 18 kwietnia 1960 r. z klasztoru Ojców Jezuitów w Starej Wsi do kościeła p.w. św. Antoniego z Padwy w Ściechowie koło Gorzowa. Tutaj po wojnie osiedlili się w dużej grupie dawni mieszkańcy Kochawiny, którzy zabiegali o to, aby jego kopia zagościła na stałe w Ściechowie. Dzięki staraniom proboszcza ks. Stanisława Rukasza i ks. Józefa Piecucha – ostatniego proboszcza w Kochawinie w 1975 r. po renowacji obrazu, w czasie której dodano złoty ornament, pozłacane korony, sukienkę Matki Bożej i Dzieciątka, został on poświecony przez ks. Jerzego Strobę, wówczas biskupa diecezji szczecinsko-kamieńskiej.

Sam obraz przez 20 lat po wojnie, nie mogąc być czczonym publicznie, znajdował się w kaplicy domu zakonnego jezuitów w Starej Wsi koło Brzozowa. 3 kwietnia 1965 roku cudowny wizerunek przewieziono do Krakowa i poddano renowacji w pracowni Wacława Szymborskiego. 3 grudnia 1967 roku odnowiony obraz, ozdobiony złoconą ramą, został umieszczony w kaplicy Prowincjałów Towarzystwa Jezusowego w Krakowie.

4 listopada 1972 roku cudowny obraz w procesji przeniesiono do kościoła św. Barbary. 21 marca 1974 roku wizerunek Matki Bożej Kochawińskiej przewieziono do parafii pw. św. Bartłomieja w Gliwicach i tymczasowo umieszczono w kaplicy domowej. Intronizacja odbyła się 12 maja 1974 roku. W 1994 roku cudowny obraz został przeniesiony do parafii p.w. Matki Bozej Kochawińskiej w Gliwicach.

Więcej informacji:
Historia Cudownego Obrazu Matki Boskiej Kochawińskiej
na podstawie: O. Stanisław Kiełb SI "Matka Dobrej Drogi", Kraków 1999.

Dochód z klikania w reklamy przeznaczony na utrzymanie strony i przyspieszenie jej wczytywania.


Wydrukuj stronę