Sokal, Cudowny obraz Matki Bożej Sokalskiej,
Matka Boża Sokalska
Cudowny obraz Matki Bożej Sokalskiej
Sokal, Kościół Matki Boskiej Pocieszenia i klasztor bernardynów
Sokal, Kościół Matki Boskiej Pocieszenia i klasztor bernardynów .

Na wysepce na Bugu wśród bagien obok miasta znajdował się drewniany kościółek z obrazem Matki Boskiej Pocieszenia, wkrótce wsławionym łaskami.
Klasztor w Sokalu został opuszczony w październiku 1951 roku, a wyposażenie kościoła i zakrystii zostało przewiezione do klasztoru w Leżajsku. Kościół i klasztor pozostały w nienaruszonym stanie i zostały zagarnięte przez władze sowieckie.
fot. Elżbieta Bulińska

 MAŁOPOLSKA WSCHODNIA
 Lwowskie
 II Rzeczpospolita
 SOKAL
ukr. СОКАЛЬ

Sokal to miasteczko nad Bugiem. W 1424 roku uzyskało prawa miejskie. Od 1462 siedziba powiatu. W 1519 wojska polsko-litewskie zostały tutaj rozbite przez Tatarów. Po I rozbiorze Polski (1772) włączony do Austrii. W 1919 roku Sokal powrócił do Polski. We wrześniu 1939 zajęty przez wojska sowieckie, w 1941 niemieckie.

Według dawnych kronik [1617], autorem wizerunku był nadworny malarz króla Władysława Jagiełły, Jakub Wężyk. Po cudownym uzdrowieniu oczu, postanowił namalować na cyprsowej desce wierną kopię wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej. Trzykrotnie udawał sie na Jasną Górę, sporządzając szkice. Wężyk umieścił obraz w małej cerkwi w Sokalu, gdzie się też osiedlił. Na koniec XIV stulecia datowany jest też obraz przez historyków sztuki.

Sokal, Matka Boża Sokalska

Sokal, Matka Boża Sokalska Podczas najazdu tatarskiego na Sokal [1519], miasto wraz z cerkwią zostało zrujnowane, a obraz odnaleziono nienaruszony. Zbudowany wówczas mały drewniany kościół, ze względów bezpieczeństwa powstał na małym ostrowie między rzekami Bug i Rata. Od tej pory obrazem opiekowali się księża katoliccy. W 1599 roku opiekę nad kościołem przejęli sprowadzeni tu przez Stanisława Gomolińskiego, biskupa chełmskiego bernardyni ze Lwowa.

Sokal, Matka Boża Sokalska

Sokal, Matka Boża Sokalska Bernardyni wznieśli tu nowy kościół z klasztorem [1604-19]. Wśród dobrodziejów świątyni znaleźli się: król Zygmunt III, Jan Zamojski i jego syn Tomasz, Mikołaj Zebrzydowski, Stanisław Źółkiewski, Jerzy Mniszech, rodziny Daniłłowiczów i Sobieskich.

Sokal, Matka Boża Sokalska

Sokal, Matka Boża Sokalska

W 1648 rok klasztor sokalski, jako jeden z nielicznych obronił się przed kozakami Bohdana Chmielnickiego.

7 kwietnia 1723 roku biskup Aleksander Fredro wydał dekret o uznaniu obrazu Matki Bożej Sokalskiej za słynący łaskami i rozpoczął starania o jego koronację. Dzięki pisemnej protekcji króla Augusta II Sasa oraz rodziny Potockich 16 stycznia 1724 roku papież Inocenty XIII podpisał dekret zezwalający na koronację obrazu. Papież przesłał też dwie złote korony.

8 września 1724 roku arcybiskup lwowski Jan Skarbek dokonał koronacji cudownego wizerunku Matki Bożej Sokalskiej. Koronacja obrazu w Sokalu [1724] była czwarta tego rodzaju uroczystością w Rzeczypospolitej – po Jasnej Górze [1717], Nowych Trokach i Kodniu nad Bugiem [1723]. Po raz pierwszy aktu koronacji dokonano w sposób tak uroczysty. Sokal zaczęto nazywać "Ruską Częstochową".

Wieczorem 25 maja 1843 roku, wskutek nieostrożności zakrystiana, wybuchł pożar, który zniszczył całe wnętrze kościoła z cudownym obrazem Matki Bożej Pocieszenia, organami, ołtarzami i freskami.

Sokal, Matka Boża Sokalska

Sokal, Matka Boża Sokalska W latach 1843-1848 kościół i klasztor zostały odnowione. Nowy obraz Matki Bożej, na specjalne zamówienie namalował na miedzianej blasze Jan Kanty Maszkowski ze Lwowa. 7 września 1848 roku, podczas poświęcenia odnowionego kościoła i klasztoru obraz wporowadzonodo koscioła. W uroczystości uczestniczyło kilka tysięcy pielgrzymów.

28 maja 1870 roku wybuchł w Sokalu nowy pożar, który pochłonął oprócz kościoła i klasztoru także część miasta wraz z kościołem parafialnym. Jeden z zakonników zamknął się w zakrystii z cudownym obrazem, odcinając dostęp powietrza. Obraz udało się uratować przed kolejnym zniszczeniem.

Sokal, Matka Boża Sokalska

Sokal, Matka Boża Sokalska W czasie działań II wojny klasztor nie ucierpiał, stając się miejscem schronienia dla wielu Polaków.

W 1951 roku Sokal, w związku z odkryciem w okolicy złóż węgla kamiennego został zagarnięty przez Związek Sowiecki. Mieszkający tu Polacy musieli się przesiedlić. Nie wolno było im zabrać majątku trwałego. Klasztor uległ kasacie i wraz z kościołem zamieniony na obiekt świecki. Wyposażenie kościoła i zakrystii przewieziono do Leżajska, a cudowny obraz znalazł się w małej kapliczce, przy kościele oo. bernardynów w Krakowie.

Obraz pozostał w Krakowie ponad pół wieku. Pod koniec XX wieku obraz poddano konserwacji w pracowni Jerzego Kumali, a okolicznościowe sukienki i złote korony wykonał metaloplastyk Tadeusz Rybski z Krakowa. Odnowiony wizerunek pobłogosławił papież Jan Paweł II,podczas pielgrzymki do Kalwarii Zebrzydowskiej.

Sokal, Matka Boża Sokalska

Sokal, Matka Boża Sokalska We wrześniu 2002 r. cudowny obraz Matki Bożej Sokalskiej opuścił Kraków i poprzez Tarnów , Rzeszów, Przeworsk i Zamość peregrynował do nowego sanktuarium w Hrubieszowie. Do Sokala wędrowały z odległego o 50 km Hrubieszowa piesze pielgrzymki. 7 września 2002 roku obraz przybył do Hurbieszowa, uroczyście witany przez ks. Jana Śrutwę, biskupa zamojsko-lubaczowskiego.

Adres sanktuarium w Hrubieszowie:
Klasztor OO. Bernardynów, 22-500 Hrubieszów; Pl. Staszica 6, tel. (0-84) 6962393

Sokal, Matka Boża Sokalska

Sokal, Matka Boża Sokalska

Więcej informacji: Opis zabytków


Wydrukuj stronę

Dochód z klikania w reklamy przeznaczony na utrzymanie strony i przyspieszenie jej wczytywania.