Cudowny obraz Matki Bożej Nowogródzkiej,
Matka Boża Nowogródzka
Cudowny obraz Matki Bożej Nowogródzkiej
Nowogródek,Fara, widok z pocz.XX w.

Nowogródek,Fara, widok z pocz.XX w.

Kościół farny, położony malowniczo u stóp Wzgórza Gedymina ze stojącymi na nim fragmentami ruin zamku. W tej świątyni król Władysław Jagiełło zawarł (czwarty i ostatni) ślub z Zofią (Sonką) Holszańską - matką polskich królów Władysława Warneńczyka i Kazimierza Jagiellończyka. W tym kościele, na początku 1799 roku został ochrzczony Adam Mickiewicz, urodzony w pobliskim Zaosiu.
Nowogródek, Ołtarz fary z cudownym obrazem

Ołtarz farny z cudownym obrazem


 RUŚ CZARNA
 Nowogródzkie
 II Rzeczpospolita
Sanktuarium
w Nowogródku
łac. Parva Novogarda,
białor. Наваградак, Nawahradak


Nowogródek to stolica i jeden z najstarszych grodów Rusi Czarnej, w II Rzeczypospolitej stolica województwa, 150 km na południowy wschod od Wilna, 150 km na zachod od Mińska, 170 km na wschód od Grodna, 500 km od Warszawy.

W bocznej kaplicy kościoła farnego w Nowogródku znajduje się do dzisiaj, uwieczniony przez Mickiewicza w inwokacji „Pana Tadeusza” cudowny obraz Matki Bożej Nowogródzkiej.

Fara nowogródzka była świadkiem ważnych wydarzeń w historii Polski. 7 lutego 1422 r., liczący już ponad 70 lat król Polski Władysław Jagiełło poślubił 17-letnią, słynącą z urody księżniczkę Sońkę Holszańską, która po przejściu na katolicyzm przyjęła imię Zofia. Małżeńtwo zawarte w farze nowogródzkiej pobłogoławił Maciej, biskup wileński. Mimo olbrzymiej różnicy wieku małżeństwo było szczęśliwe i zapewniło Jagielle długo oczekiwanych dziedziców - póĄniejszych królów: Władysława (zwanego póĄniej Warneńczykiem) i Kazimierza (Jagiellończyka)

12 lutego 1799 r. w farze nowogródzkiej ksiądz Antoni Postlett ochrzcił Adama Bernarda syna Mikołaja i Barbary z Majewskich Mickiewiczów, urodzonego 24 gudnia 1798 roku w pobliskim Zaosiu (choć niektóre Ąródła jako miejsce urodzenia poety podawały sam Nowogródek). Mickiewicz był wątłej budowy, ulegał też w dzieciństwie różnym wypadkom; wypadł przez okno i stracił przytomność, omal nie utopił się w Niemnie koło Kowna. Gdy niania trzymająca małego Adama na ręku wychyliła się z okna wysokiego budynku w Wilnie, poruszył się on i wypadł. Dziecko straciło przytomność i jej nie odzyskiwało mimo pomocy lekarza. Jego uzdrowienie przypisywano właśnie wstawiennictwu Matki Bożej Nowogródzkiej.
Panno Święta, co Jasnej bronisz Częstochowy
I w Ostrej świecisz Bramie! Ty, co gród zamkowy
Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem!
Jak mnie dziecko do zdrowia przywróciłaś cudem
(Gdy od płaczącej matki pod Twoję opiekę
Ofiarowany martwą podniosłem powiekę
I zaraz mogłem pieszo do Twych świątyń progu
Iść za wrócone życie podziękować Bogu),

Adam Mickiewicz
Inwokacja do "Pana Tadeusza"

Męczenniczki nowogródzkie

Podczas okupacji niemieckiej, 31 lipca 1943 r. wieczorem Gestapo aresztowało jedenaście sióstr nazaretanek. Siostry sprowadzone do Nowogródka przez biskupa Zygmunta Łozńskiego (1929) założyły w mieście szkołę powszechną (1931). Podczas wojny ich kapelanem sióstr był (1939-1943) niezwykle zasłużony ksiądz Aleksander Zienkiewicz, rektor kościoła farnego w Nowogródku, od 1942 r. dziekan nowogródzki i wikariusz generalny północnej części diecezji pińskiej

Następnego dnia - w niedzielę 1 sierpnia 1943 r., Niemcy rozstrzelali wszystkie zakonnice w lesie 5 km od Nowogródka. Ich szczątki zostały 19 marca 1945 r. ekshumowane i przeniesione do wspólnej mogiły przy nowogródzkiej farze. 5 marca 2000 roku zostały beatyfikowane przez Ojca Świętego Jana Pawła II.

Dochód z klikania w reklamy przeznaczony na utrzymanie strony i przyspieszenie jej wczytywania.


Wydrukuj stronę