Niewielki, (zaledwie 4 x 6 cm) cudowny wizerunek Matki Bożej Żyrowickiej mający postać owalnej płaskorzeźby wykonanej w jaspisie, znalazło według tradycji (1470) r. dwóch pastuszków na drzewie gruszy.

Ikonostas z cudownym wizerunkiem Matki Bożej
fot. K. Szymański Radzima.org
Unicka cerkiew (1629-71)
p.w Zaśnięcia Matki Bożej (Uspieńska)
- obecnie prawosławna
fot. Elżbieta Bulińska
Dzwonnica klasztorna z XIX wieku
fot. Elżbieta Bulińska
Unicka cerkiew p.w. Objawienia Pańskiego (1672) - Bogojawleńska z tyłu cerkiew p.w. Podwyższenia Krzyża Św. (1769)
-Kriestowozdwiżeńska, obecnie prawosławne
fot. K. Szymański, Radzima.org
Drewniana, unicka cerkiew
p.w. św. Jerzego (Georgijewska)
- obecnie prawosławna
fot. Nadzieja Groda Radzima.org

 RUŚ CZARNA
 Nowogródzkie
 II Rzeczpospolita
 ŻYROWICE


Miejscowość nad rzeką Szczarą, 10 kiloemtrów na południow wschód od Słonima, na skraju Puszczy Różańskiej, słynne sanktuarium Nowogródczyzny.

Z fundacji Aleksandra Sołtana podskarbiego wielkiego litewskiego powstał tu drewniany kosciół, który wkrótce spłonął (1520). Cudowny wizerunek jednak ocalał.

Nowy właściciel Żyrowic, Jan Mieleszko, kasztelan smoleński ufundował wówczas piękną murowaną świątynię i klasztor, do ktorego sprowadził bazylianów. Jednym z jego przeorów byl późniejszy arcybiskup Połocka i święty Józefat Kuncewicz.

Pierwszym królem Polski, który tu przybył był Władyslaw IV. później pielgrzymowali do Żyrowic Jan Kazimierz, Jan III Sobieski z królewiczem Jakubem, którzy ofiarowali tu jako wotum dziękczynne szablę z bitwy pod Wiedniem (1683) oraz August II, August III i Stanislaw August Poniatowski.

Do Żyrowic przybywali pątnicy z całego Wielkiego Księstwa Litewskiego, zarówno rzymscy, jak i greccy katolicy oraz nieliczni prawosławni (w końcu XVIII wieku zdecydowana większość ludności tyhc terenów należała do Kościoła katolickiego).

Słynący łaskami wizerunek, czczony na równi przez prawosławnych, rzymskich katolików i unitów, stał się celem licznych pielgrzymek

Na podstawie brewe papieża Benedykta XIII 19 września 1739 roku wizerunek Matki Bożej z dzieciątkiem był uroczyście ukoronowany koronami papieskimi przez metropolitę kijowsko-halickiego, arcybiskupa unickiego Atanazego Szeptyckiego. Była (po Częstochowie, Trokach, Kodniu, Sokalu, i Podkamieniu) szósta koronacja cudownego wizerunku Matki Bożej w Rzeczypospolitej.

W XVII i XVIII w. Żyrowice nazywano "litewską Częstochową" i było to wówczas najważniejsze sanktuarium katolickie w Wielkim Księstwie Litewskim.

W największej świątyni klasztornej - obecnie soborze Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny (Uspieńskim), w nawie głównej, w centralnej części ikonostasu, w srebrnej, pozłacanej ramie, znajduje się cudowna płaskorzeźba Matki Bożej Żyrowickiej, o wymiarach 5,6 x 4,4 cm, wykonana z jaspisu pod koniec XV w.

Do południowej ściany soboru dobudowano barokową zimową cerkiew p.w. św. Mikołaja, postawioną na miejscu, gdzie rosła grusza, na której znaleziono cudowny wizerunek Matki Boskiej. Tu przechowuje się płaskorzeźbę w okresie zimowym.

Po kasacie unii (1830) przez władze carskie większość greko-katolików zmuszono do przyjęcia prawosławia, a skonfiskowane kościoły zamieniono na cerkwie. Podobny los spotkał kompleks świątyń i bazyliański klasztor w Żyrowicach.

Dopiero po odzyskaniu niepodleglości w II Rzeczypospolitej sanktuarium żyrowickie zwrócono katolikom. Co roku przybywała tu piesza pielgrzymka ze Słonima.

Po okupacji sowieckiej sowieckiej (1939-41, 1944-91) i niemieckiej (1941-44) od 1991 roku Żyrowice należą do rejonu słonimskiego w obwodzie grodzieńskim Białorusi.

Podczas remontu klasztoru bazylianów (1718) w Rzymie pod starym tynkiem odnaleziono wizerunek Matki Bożej - powiększoną kopię obrazu Matki Bożej Żyrowickiej. Restauracji wizerunku dokonał Wawrzyniec Gramiccia, uczeń Lambertego da Carpi, cudownie uzdrowiony podczas tej pracy. Do dziś rzymska i słonimska kopie wizerunku żyrowickiego otaczane są wielką czcią.


Wydrukuj stronę

Dochód z klikania w reklamy przeznaczony na utrzymanie strony i przyspieszenie jej wczytywania.