Neotycki "polski" kościół p.w. Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny poświęcony 23 lipca 1892 roku według projektu S. Piekałkiewicza. W 1939 roku Sowieci umieścili tu muzeum ateizmu, którego główną atrakcją był teleskop do obserwacji nieba. Później urządzono tu magazyn, salę koncertową, dom kultury. W 1997 roku kościoł zwrócono katolikom.

fot. www.old.kurskicty.ru

 Siewierskie
 KURSK

Gród przy ujściu Tuskary do rzeki Sejm, pierwszy raz wspomniany w 1036 roku, od 1095 znany jako Kursk (od nazwy malej rzeki Kur - dopływu Tuskary).

Około 1360 roku Kursk został przyłączony do Wielkiego Księstwa Litewskiego i wraz z nim wchodził przez ponad sto lat w skład wspólnego państwa polsko-litewskiego.

Za panowania Aleksandra Jagiellończyka, na początku XVI wieku zdobyty i przyłączony do Wielkiego Księstwa Moskiewskiego.

Zbudowana w 1596 roku nowa twierdza pozwoliła wojskom moskiewskim pod wodzą wojewody Jurija Tatiszczewa w 1612 roku przez 4 tygodnie powstrzymywać oblężenie wojsk polskich hetmana Stanisława Żółkiewskiego.

Pod miastem od 5 lipca do 23 sierpnia 1943 roku toczyły się ciężkie walki o tzw. łuk kurski pomiędzy Sowietami i Niemcami. Doszło wówczas pod wsią Prochorowka do największej w dziejach bitwy pancernej z udziałem ponad 1000 czołgów. W efekcie bitwy Niemcy utraciły - już do końca II wojny światowej inicjatywę strategiczną na froncie wschodnim.

Obecnie Kursk jest miastem obwodowym w Rosji i liczy 420 tys. mieszkańców.


Wydrukuj stronę